Halka Arz

Halka açılma;
Şirket hisse senetlerinin (halk’a)yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

Halka açılmak ve hisse senetlerinin organize bir pazarda işlem görmesini sağlamak şirketlere nasıl faydalar sağlar:

Şirketler, kullandıkları finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetle ve uzun vadeli bir kaynak yaratmış olurlar.

Halka açılan ve Borsa’da işlem görmeye başlayan şirketler, hisse senetlerini teminat göstererek kredi kullanabilir, borç senedi ihraç edebilir ve bu suretle finansman sağlayabilirler.

Piyasa da şeffaflık içerisinde alınıp satılması, hisse senetlerine likidite kazandırmakta ve mevcut ortaklara önemli bir imkan sağlamaktadır.

Basın ve yayın kuruluşları ile diğer görsel yayın kuruluşları vasıtası ile Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler hakkındaki çeşitli bilgiler yayınlanmaktadır.
Bu bilgi dağıtımı şirketlerin ve şirket ürünlerinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanınmalarına yardımcı olmaktadır.

Böylece, yurtiçi ve gerekse yurtdışında yerleşik bulunan ve aynı sektörde faaliyette bulunan şirketlerle işbirliğine gidilebilme, ortak girişim oluşturulma ve benzeri konularda çalışmaların yapılabilmesi imkanı doğabilmektedir.

Ülkemizde faaliyette bulunan aile şirketleri, halka açılmak ve hisse senetlerinin menkul kıymet borsasında işlem görmesini sağlamak ile , sermaye piyasasının denetim mekanizmaları sayesinde kurumsallaşma süreçlerini hızlandırmakta ve modern yönetim tekniklerine daha kısa sürede kavuşabilmektedirler.

Şirketler daha sonra, hisse senetleri işlem görmekte iken yatırım ve benzeri ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkan kaynak gereksinimlerini mevcut ortaklarının rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle gerçekleştirebilecekleri “İkincil Halka Arz”lar ile karşılamak suretiyle yeniden bir finansman imkanı yaratabilirler.

Gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler büyümek, gelişmek, yatırım yapmak ve globalleşen dünyada rakipleri ile rekabet edebilmek için gerekli olan sermayeyi bulmakta zorlanmaktadırlar. Borsa şirketi olarak sermaye piyasasından kaynak temin etmenin şirketlerin kaynak problemlerinin çözümüne sağladığı katkının önemi son yıllarda artarak devam etmektedir.
05.05.2007

Şule SOYER
Jeoekonomist

Halka Arz” hakkında 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir