Yazma Sorunları İçin Tedavi

Yazma, dil ve okuma bozuklukları birlikte olduğundan, bir çocuk okumayı öğrenmeden önce; ifade edici dil bozukluğu tanısı, daha sonra yazılı ifade bozukluğu tanısı konur. İleri derecedeki olgularda yazılı ifade bozukluğu ikinci sınıfta, daha az ciddi olgularda 5. sınıfta veya sonrasında belirgindir. Yazılı ifade bozukluğu olan bir çok insan zamanında eğitim desteği alırsa orta eğitime hatta yüksek öğretime bile devam edebilir. Başarı; bozukluğun şiddetine, yaşa, eğitim desteğinin ne zaman başladığına, süresine ve devamlılığına, ikincil duygusal ve davranışsal sorunların olup olmamasına bağlıdır. Okumaya devam et

Öğrenme Güçlüklerinin Nedenleri

           Ülkemizde henüz az tanınmış bir bozukluk olan “özgül öğrenme güçlüğü” zihinsel gelişim devam etmesine karşın, okuma yazma, aritmetik ve diğer akademik işlevlerde ortaya çıkan yapısal ve gelişimsel bir sorundur.
Bu bozukluk okul çağı çocuklarının %10-20’sinde görülmektedir.
Özgül öğrenme bozukluğu olan çocukların %20-25’inde dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu (DEHB) görülmektedir. Okumaya devam et

Disgrafi-Dysgraphia-Kötü El Yazısı

Dis (Yunanca bir şeyin yanlış ya da hatalı olması) +grafi (yazı). Hiç yazı yazamama durumuna agrafi deniyor, fakat buna çok sık rastlanmıyor. Sık rastlanan öğrenme güçlüğü disgrafi; yamuk yumuk, hatalı hecelenmiş ve zor okunan el yazısıdır.

Kötü el yazısı yanlış verilen eğitimin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir ki bu öğrenme bozukluğu olarak algılanmamalıdır. Böyle bir durum odaklanılmış bir eğitimle kolaylıkla düzeltilebilir. Okumaya devam et

Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu

Öğrenme: Algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bilgiyi göstermeyi içeren bilgindisgrafiin kazanılması işlevidir.
Öğrenme süreci: Girdi →bütünleme→ bellek → çıktı
süreçlerini oluşturmaktadır.
Öğrenme sürecinde belirtilen bu aşamalardan bir veya birkaçında sorun yaşanırsa öğrenme güçlüğü ortaya çıkabilir. Okumaya devam et

Yazma Yeteneği Eksikliği (Dysgraphia)

         Yazı ile düşüncesini ifade etmekte zorluk. (Dispraksi) Çocuklarda yazma bozukluğu, okunaklı ve düzenli olmayan sözcük grupları, düzgün satır takibi olmayan kargaşa içinde metinler, sözcüklerdeki harf gruplarının birbirinden uzak mesafelerde olması, hiçbir  şekilde düzen takip etmeyen karalama şeklinde özensiz el yazılarıdır. 
Okumaya devam et