Üçüncü Sektör

Üçüncü sektör, gelişmiş ülkelerde çok hızlı bir büyüme içerisindedir. Kamu sektörünün yükünü kısmen azaltmaktadır. Eğitim, çevre, sağlık, yaşlı ve kimsesizlere yapılan yardımlar vs. üçüncü sektörün faaliyetlerinin bir kısmını oluşturmaktadır.

Üçüncü sektör dünyada gönüllüleştirme devrimini sessiz sedasız gerçekleştirmektedir. Gönüllüleştirme ile devletin  bir kısım görev  ve fonksiyonları “kâr amacı gütmeyen özel sektör” (gönüllü sektör)’e devredilmektedir.

Özel sektör gönüllüleri, toplumda gönüllü çalışmaları teşvik etmek ve birikimli insanların potansiyellerini verimli kılmak adına bir  çatı altında toplanarak Özel Sektör Gönüllüler Derneği’ni kurmuşlardır.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği, iş dünyası profesyonellerine yönelik bir gönüllü oluşumdur. Temmuz 2002’de 13 şirket tarafından kurulmuştur ve şu anda 40’a yakın üyesi vardır.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği, en fazla ABD’de gelişmiş bir kavramdır. ABD’de 90-100 milyon insan haftada 3 saatini gönüllülük işlerine ayırıyor ve bu çalışmalara katılımlar artarak devam ediyor.

Bu tür organizasyonlar, gönüllü çalışmalara katılan özel sektör çalışanlarının hayatlarına artı değerler katmaktadır.

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre gönüllü olmak ile kazanılan özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

– Motivasyonun artması,

– İşe bağlılıklarının artması,

– Manevi huzur,

– Özgüven gelişimi,

– Yeni beceriler, yeni bir çevre ve arkadaşlıklar,

– Sosyal bir gruba dahil olma,

– Toplumda örnek bir birey olma,

– Eğlenceli vakit geçirirken toplumda fark yaratmak,

Bu organizasyonun amacı ;

– Özel sektörün insan kaynaklarını ve uzmanlığını değerlendirerek gönüllülük yoluyla sivil topluma katkıda bulunmak,

– Toplum ve özel sektör  arasında dinamik bir ilişki yaratmak,

– Şirketler arasında gönüllülük kavramının yayılmasına önderlik etmek,

– Toplumsal ihtiyaçların saptanması ve çözümünde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, onların faaliyetlerine çalışanlarının yönlendirilmesini ve  teşvik edilmesini sağlamaktır.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği, diğer derneklerden farkı olarak sadece özel sektör çalışanlarının gönüllü olmaları için çalışmaktadır.

Şirketler bu konularda hiç bir maddi yardımda bulunmaksızın sadece insan kaynaklarını, bilgi ve tecrübelerini sivil topluma aktarmak amacını taşımaktadırlar.

Bu organizasyonda, her şirket kendi kapasitesine uygun olarak gönüllü çalışmalara katılmaktadır. Dernek projelere ilk katılan şirketlerin % 10 oranında çalışanlarının gönüllü olmalarını öngörmektedir.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği üyelerine, Stratejik Girişimlerine çok-yönlü destek, çeşitli bilgiye ulaşmada kolaylıklar, organizasyon ve şirket içi gönüllülük programlarının uygulanması gibi konularda destek vermektedir.

Üçüncü sektör, dünyada kendi sınırlarını aşarak olabildiğince her köşeye ulaşabilme çabalarında hızlı bir performans göstermektedir. Globalleşmenin eleştirildiği ve tepki gördüğü son zamanlarda gönüllülük çalışmaları global dünyanın her kesiminden destek ve katılımlarla geç kalınmışlığın farkını hızla kapatma çabalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Şule SOYER
Jeoekonomist                                                                                                                      10.11.2003

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir