Globalleşmenin deregülasyon sürecine etkisi

Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan devrim bilgisayar ve iletişim
maliyetlerinin giderek azalmasının sonucudur.

İnternet teknolojisindeki süratli gelişim, çip teknolojisinin ilerlemesi, veri toplama
sistemlerinin teknolojik ihtiyaca cevap verebilmesi, teknoparkların desteklenmesi
ile yazılım sektörünün tetiklenmesi ve geliştirilmesi yönünde yeni araçların
üretilmesi, ekonominin yeniden şekillenmesinde etkili olmuşlardır.

Yeni ekonomide devletin karar alanını daraltan regülasyonların kaldırılması
yönünde yapılan çalışmalar, kamu kudretinin sermayeye devredilmesi yönünde
yapılan yasal düzenlemeler küresel düzeyde deregülasyon eğiliminin baskısıdır.

Sermaye ve finans piyasalarının serbestleşmesi,

Ulusal piyasaların dalgalanmaya bırakılması,

Teknoloji transferlerinin önünün açılması ve uluslararası sermeye akımının desteklenmesi,

Mal ve hizmet ticaretinde tarife ve kotalarda azalma,

Sigorta, telekomünikasyon, finans, hava taşımacılığı sektörlerinde regülasyon
ve tekelciliğin ortadan kaldırılması, bu baskının bir sonucudur.

Firmaların fiyat maliyet yada fiyat dışı rekabet politikası sonucu yurtiçi ve yurtdışı
sektörlerdeki diğer firmalarla aynı yada onlardan üstün olması iç ve dış piyasadaki
arz ve talep koşullarını etkileyen ekonomik politikalara bağlıdır.

Bu bağlamda bakıldığında global ekonomi içinde Türkiye ekonomisinin eskiye
göre daha güçlü olması yaşanabilecek ulusal ve küresel şoklara karşı dirençli
duruma gelmesi uygulanan ekonomik politikalardaki inovasyon’un deregülasyon
sürecine olumlu yansımasıdır.

17 Aralık 2007
ŞULE SOYER
Jeoekonomist

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir